Nhà xe Đức Lan: Địa chỉ bến xe, giá vé, lịch trình đi lại và số điện thoại

03/03/2022

Nhà xe khách Đức Lan phục vụ hành khách với dòng xe giường nằm 40 chỗ chất lượng siêu tốt. Nhà xe luôn đặt chất lượng xe làm hàng đầu, phục vụ hành khách bằng chất lượng tốt nhất, giá cả ổn định nhất. Kenhxelimousine.com xin hướng dẫn cho hành khách những thông tin về Đức Lan và những đánh giá của hành khách về nhà xe qua bài viết này.

Giới thiệu về nhà xe Đức Lan

Đức Lan phục vụ hành khách với dòng xe giường nằm 40 chỗ chất lượng tốt. Nhà xe đón khách theo tuyến Nghệ An – Hà Nội và ngược lại. Nhà xe luôn chú trọng tới chất lượng đón khách, bảo dưỡng các thiết bị máy móc trên xe. Từ đó đảm bảo an toàn cho hành khách, giúp cho hành khách cảm thấy an tâm hơn trong suốt hành trình đi lại.

Nhà xe Đức Lan: Địa chỉ bến xe, giá vé, lịch trình đi lại và số điện thoại

Một điểm cộng mà nhà xe này được nhiều hành khách đánh giá tốt nữa chính là lái xe tận tâm, yêu nghề, phụ xe phục vụ hành khách rất nhiệt tình. Xe chạy đúng giờ, không lạng lách đánh võng, không bắt khách dọc đường… Đây là điều mà nhiều hành khách yêu thích, tạo nên sự tin cậy với khách hàng trong suốt nhiều năm vừa qua.

Nhà xe khách Đức Lan có địa chỉ văn phòng tại Nghệ An và cả Hà Nội, cụ thể:

  • Văn phòng xe Đức Lan tại Nghệ An: Số 2 Lê Lợi, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.
  • Văn phòng nhà xe Đức Lan Bến Nước Ngầm.
  • Số điện thoại liên hệ với Đức Lan: 0976.041.035 – 0936.077.833 – 0912.488.441.

.u9c9ab60a479bbbe736e6fbdf13a610b9 , .u9c9ab60a479bbbe736e6fbdf13a610b9 .postImageUrl , .u9c9ab60a479bbbe736e6fbdf13a610b9 .centered-text-area { min-height: 80px; position: relative; } .u9c9ab60a479bbbe736e6fbdf13a610b9 , .u9c9ab60a479bbbe736e6fbdf13a610b9:hover , .u9c9ab60a479bbbe736e6fbdf13a610b9:visited , .u9c9ab60a479bbbe736e6fbdf13a610b9:active { border:0!important; } .u9c9ab60a479bbbe736e6fbdf13a610b9 .clearfix:after { content: “”; display: table; clear: both; } .u9c9ab60a479bbbe736e6fbdf13a610b9 { display: block; transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; width: 100%; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #F1C40F; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); } .u9c9ab60a479bbbe736e6fbdf13a610b9:active , .u9c9ab60a479bbbe736e6fbdf13a610b9:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #FFFFFF; } .u9c9ab60a479bbbe736e6fbdf13a610b9 .centered-text-area { width: 100%; position: relative; } .u9c9ab60a479bbbe736e6fbdf13a610b9 .ctaText { border-bottom: 0 solid #fff; color: #E74C3C; font-size: 16px; font-weight: bold; margin: 0; padding: 0; text-decoration: underline; } .u9c9ab60a479bbbe736e6fbdf13a610b9 .postTitle { color: #2980B9; font-size: 16px; font-weight: 600; margin: 0; padding: 0; width: 100%; } .u9c9ab60a479bbbe736e6fbdf13a610b9 .ctaButton { background-color: #F39C12!important; color: #E74C3C; border: none; border-radius: 3px; box-shadow: none; font-size: 14px; font-weight: bold; line-height: 26px; moz-border-radius: 3px; text-align: center; text-decoration: none; text-shadow: none; width: 80px; min-height: 80px; background: url(https://Kenhxelimousine.com/wp-content/plugins/intelly-related-posts/assets/images/simple-arrow.png)no-repeat; position: absolute; right: 0; top: 0; } .u9c9ab60a479bbbe736e6fbdf13a610b9:hover .ctaButton { background-color: #eaeaea!important; } .u9c9ab60a479bbbe736e6fbdf13a610b9 .centered-text { display: table; height: 80px; padding-left: 18px; top: 0; } .u9c9ab60a479bbbe736e6fbdf13a610b9 .u9c9ab60a479bbbe736e6fbdf13a610b9-content { display: table-cell; margin: 0; padding: 0; padding-right: 108px; position: relative; vertical-align: middle; width: 100%; } .u9c9ab60a479bbbe736e6fbdf13a610b9:after { content: “”; display: block; clear: both; }

XEM THÊM:  Xe Đức Quyến: Bến xe, giá vé, số điện thoại đặt vé, lịch trình Điện Biên – Hà Nội

Lịch trình và thời gian nhà xe Đức Lan di chuyển

Nhà xe Đức Lan chạy khá nhiều tuyến khác nhau, nhưng chủ yếu nhất là tuyến Hà Nội – Nghệ An và ngược lại. các tuyến xe của nhà xe này bao gồm:

1. Tuyến đi từ Bến xe Đô Lương đi bến xe Mỹ Đình

Hành trình đi lại của Đức Lan tuyến xe này xuất phát từ bến xe Đô Lương, đi tới Thanh Hóa, sau đó dừng đón khách ở Ninh Bình và vận chuyển hành khách tới Bến xe Mỹ Đình. Mỗi ngày xe chạy 3 chuyến tới bến xe Mỹ Đình là các khung giờ: 12h, 21h30, 22h hàng ngày với khoảng thời gian di chuyển là gần 7 tiếng đồng hồ. Giá vé của nhà xe này là 180k/vé/lượt, hotline liên hệ 0976.041.035 – 0936.077.833 – 0912.488.441.

Nhà xe Đức Lan: Địa chỉ bến xe, giá vé, lịch trình đi lại và số điện thoại

2. Tuyến xe Đức Lan từ Bến xe Đô Lương đi bến xe Nước Ngầm

Nhà xe khách giường nằm 40 chỗ Đức Lan đón khách từ bến xe Đô Lương, Thanh Hóa và Ninh Bình, trả khách ở bến xe Mỹ Đình. Mỗi ngày xe đi lại đón khách với 3 chuyến lúc 12h, 21h30 và 22h mỗi ngày. Giá vé nhà xe là 180k/vé/lượt, hãy gọi tới số hotline của nhà xe để được tư vấn mua vé phù hợp với mình nhất.

3. Tuyến xe đi từ Bến xe Nước Ngầm tới bến xe Đô Lương

Đức Lan phục vụ hành khách với dòng xe giường nằm, đón khách ở bến xe Nước Ngầm, đi Ninh Bình, Thanh Hóa và trả khách ở bến xe Đô Lương. Nhà xe đón khách với 3 khung giờ khác nhau lúc 10h30, 12h30 và 21h hàng ngày, dự kiến di chuyển khoảng gần 7 tiếng đồng hồ. Nhà xe thu vé hành khách là 180k/vé/lượt, hotline liên hệ: 0976.041.035 – 0936.077.833 – 0912.488.441.

.u80836636bec7661e8bb3e809989f8f9d , .u80836636bec7661e8bb3e809989f8f9d .postImageUrl , .u80836636bec7661e8bb3e809989f8f9d .centered-text-area { min-height: 80px; position: relative; } .u80836636bec7661e8bb3e809989f8f9d , .u80836636bec7661e8bb3e809989f8f9d:hover , .u80836636bec7661e8bb3e809989f8f9d:visited , .u80836636bec7661e8bb3e809989f8f9d:active { border:0!important; } .u80836636bec7661e8bb3e809989f8f9d .clearfix:after { content: “”; display: table; clear: both; } .u80836636bec7661e8bb3e809989f8f9d { display: block; transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; width: 100%; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #F1C40F; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); } .u80836636bec7661e8bb3e809989f8f9d:active , .u80836636bec7661e8bb3e809989f8f9d:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #FFFFFF; } .u80836636bec7661e8bb3e809989f8f9d .centered-text-area { width: 100%; position: relative; } .u80836636bec7661e8bb3e809989f8f9d .ctaText { border-bottom: 0 solid #fff; color: #E74C3C; font-size: 16px; font-weight: bold; margin: 0; padding: 0; text-decoration: underline; } .u80836636bec7661e8bb3e809989f8f9d .postTitle { color: #2980B9; font-size: 16px; font-weight: 600; margin: 0; padding: 0; width: 100%; } .u80836636bec7661e8bb3e809989f8f9d .ctaButton { background-color: #F39C12!important; color: #E74C3C; border: none; border-radius: 3px; box-shadow: none; font-size: 14px; font-weight: bold; line-height: 26px; moz-border-radius: 3px; text-align: center; text-decoration: none; text-shadow: none; width: 80px; min-height: 80px; background: url(https://Kenhxelimousine.com/wp-content/plugins/intelly-related-posts/assets/images/simple-arrow.png)no-repeat; position: absolute; right: 0; top: 0; } .u80836636bec7661e8bb3e809989f8f9d:hover .ctaButton { background-color: #eaeaea!important; } .u80836636bec7661e8bb3e809989f8f9d .centered-text { display: table; height: 80px; padding-left: 18px; top: 0; } .u80836636bec7661e8bb3e809989f8f9d .u80836636bec7661e8bb3e809989f8f9d-content { display: table-cell; margin: 0; padding: 0; padding-right: 108px; position: relative; vertical-align: middle; width: 100%; } .u80836636bec7661e8bb3e809989f8f9d:after { content: “”; display: block; clear: both; }

XEM THÊM:  Review Nhà xe Tuấn Thành: lịch trình đi lại, liên hệ như thế nào?

4. Tuyến xe đi từ Bến xe Mỹ Đình cho tới bến xe Đô Lương

Tương tự như tuyến đi của Đức Lan từ bến xe Nước Ngầm cho tới bến xe Đô Lương, nhà xe này còn đón khách ở bến xe Mỹ Đình với các khung giờ: 9h15, 11h30 và 20h hàng ngày. Quý khách hàng sẽ phải trả giá vé cho nhà xe này là 180k/vé/lượt, hotline đặt vé: 0976.041.035 – 0936.077.833 – 0912.488.441.

  • XEM THÊM: Top 28 Nhà xe Vinh Hà Nội Nghệ An đặt vé xe khách limousine giường nằm

Nhà xe Đức Lan: Địa chỉ bến xe, giá vé, lịch trình đi lại và số điện thoại

Nên đặt vé nhà xe Đức Lan ra sao?

Đức Lan không chỉ vận chuyển hành khách mà còn vận chuyển hàng hóa tuyến Nghệ An – Hà Nội. Dịch vụ vận chuyển hàng hóa này mang tới cho hành khách những sự tin tưởng nhất định, được nhiều hành khách đánh giá rất tốt. Muốn mua vé xe Đức Lan, hành khách có thể gọi điện trực tiếp tới hotline của nhà xe để đặt vé, lấy mã và hẹn ngày lấy vé.

Hành khách cũng có thể tới trực tiếp địa chỉ văn phòng nhà xe để mua vé, như vậy hành khách có thể tiết kiệm thời gian, công sức và thời gian mua vé. Nếu ngày thường bạn có thể mua vé ngay và đi liền, nhưng với ngày cuối tuần hoặc ngày lễ tết hành khách nên mua vé trước từ 1-2 ngày hoặc trước cả tuần để đảm bảo có vé xe đi lại. Nên chủ động đến trước giờ xe chạy khoảng 1-2 tiếng để đảm bảo không bị trễ giờ xe chạy.

Review của hành khách về nhà xe Đức Lan

Trên website vexegiare, rất nhiều hành khách đánh giá cao nhà xe này. Hầu hết những hành khách khi chọn lựa nhà xe Đức Lan sẽ có những đánh giá rất tốt về nhà xe này. Những review đó bao gồm:

.uda5e8e1810ead12fb91904142e34eb24 , .uda5e8e1810ead12fb91904142e34eb24 .postImageUrl , .uda5e8e1810ead12fb91904142e34eb24 .centered-text-area { min-height: 80px; position: relative; } .uda5e8e1810ead12fb91904142e34eb24 , .uda5e8e1810ead12fb91904142e34eb24:hover , .uda5e8e1810ead12fb91904142e34eb24:visited , .uda5e8e1810ead12fb91904142e34eb24:active { border:0!important; } .uda5e8e1810ead12fb91904142e34eb24 .clearfix:after { content: “”; display: table; clear: both; } .uda5e8e1810ead12fb91904142e34eb24 { display: block; transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; width: 100%; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #F1C40F; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); } .uda5e8e1810ead12fb91904142e34eb24:active , .uda5e8e1810ead12fb91904142e34eb24:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #FFFFFF; } .uda5e8e1810ead12fb91904142e34eb24 .centered-text-area { width: 100%; position: relative; } .uda5e8e1810ead12fb91904142e34eb24 .ctaText { border-bottom: 0 solid #fff; color: #E74C3C; font-size: 16px; font-weight: bold; margin: 0; padding: 0; text-decoration: underline; } .uda5e8e1810ead12fb91904142e34eb24 .postTitle { color: #2980B9; font-size: 16px; font-weight: 600; margin: 0; padding: 0; width: 100%; } .uda5e8e1810ead12fb91904142e34eb24 .ctaButton { background-color: #F39C12!important; color: #E74C3C; border: none; border-radius: 3px; box-shadow: none; font-size: 14px; font-weight: bold; line-height: 26px; moz-border-radius: 3px; text-align: center; text-decoration: none; text-shadow: none; width: 80px; min-height: 80px; background: url(https://Kenhxelimousine.com/wp-content/plugins/intelly-related-posts/assets/images/simple-arrow.png)no-repeat; position: absolute; right: 0; top: 0; } .uda5e8e1810ead12fb91904142e34eb24:hover .ctaButton { background-color: #eaeaea!important; } .uda5e8e1810ead12fb91904142e34eb24 .centered-text { display: table; height: 80px; padding-left: 18px; top: 0; } .uda5e8e1810ead12fb91904142e34eb24 .uda5e8e1810ead12fb91904142e34eb24-content { display: table-cell; margin: 0; padding: 0; padding-right: 108px; position: relative; vertical-align: middle; width: 100%; } .uda5e8e1810ead12fb91904142e34eb24:after { content: “”; display: block; clear: both; }

XEM THÊM:  Xe Minh Quý: Bến xe, giá vé, điện thoại đặt vé Hậu Lộc Thanh Hóa Hà Nội

Chị Nguyễn Thị Liên, nhân viên IT tại thủ đô cho biết: “Cả điều hành xe và lái xe làm việc rất chuyên nghiệp, đúng giờ. Tuy nhiên tôi xin góp ý một chút là nhà xe nên chỉnh điều hòa xe, bởi điều hòa của nhà xe ở phần cuối bị chảy nước”.

Anh Vũ Đức Vinh, sống tại Thanh Hóa tâm sự: “Đức Lan là nhà xe có dịch vụ tốt, nhân viên thân thiện, xe chạy an toàn và đúng giờ”.

Anh Nguyễn Đức Anh, sống tại Hà Đông, Hà Nội chia sẻ trạng thái: “Xe Đức Lan đón khách đúng giờ hẹn và đến nơi khá sớm. Tài xế lịch sự, nhiệt tình tuy nhiên xe chạy khá xóc, cũng có thể vì mình ngồi ghế cuối. Nói chung về chất lượng cũng tạm được so với mức giá nhà xe chạy”.

Bạn Tú Anh, sinh viên năm nhất trường đại học FPT chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên mình đặt xe online, gặp được chú tài xế dễ thương, nhiệt tình”.

Anh Minh Anh, sinh sống tại Thanh Hóa cho hay: “Lái xe thân thiện, đặt đón khách ở Royal City nhưng lái xe vẫn đón mình ở tận nhà. Xe đi êm và tốt, đến chân đèo lái xe còn báo với mình đường quanh co, và yêu cầu cài dây bảo hiểm vào, rất cẩn thận”.

Những thông tin về nhà xe Đức Lan mang tới cho hành khách sự lựa chọn đi lại đúng đắn. Kenhxelimousine.com kính chúc quý khách hàng có được nhà xe đi lại thật ưng ý.

XEM THÊM CÁC HÃNG KHÁC:

  • Xe Đức Thịnh Phát: Bến xe, giá vé, số điện thoại đặt vé, lịch trình Hà Nội Nghệ An
  • Xe Sự Chuyên: Bến xe, giá vé, số điện thoại đặt vé, lịch trình Hà Nội Nghệ An
  • Xe Hải Bình: Bến xe, giá vé, số điện thoại đặt vé, lịch trình Hà Nội Nghệ An

(Hiền Nhím)

907

Nguồn: https://kenhxelimousine.com

Tag:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *